Nastavení CN programů ve 3 krocích

Analýza CNC programů

 • Dekódování G-kódu (5 to 10 MB/min) podporující strukturované programy, proměnné, cykly, volání makra s neomezeným výběrem komerčně dostupných NC kontrolérů
 • Náhled dráhy nástroje před simulací; rychlá analýza první úrovně (nesprávný původ programu atd.)
 • Automatická detekce programovacích chyb (syntaxe G-kódu, pohyb mimo rozsah, chyby kompenzace atd.)
 • Integrovaný editor G-kódu pro on-line úpravy
 • Přesné a spolehlivé odhady času obrábění

Úběr materiálu a simulace stroje

 • Úběr materiálu na objemovém modelu pro všechny typy obrábění
 • Kompletní simulace «stroj-obráběný díl» s detekcí všech typů kolizí v jediném procesu
 • Detekce chyb při obrábění (rychlý pohyb, zastavení vřetena, označení dílu atd.)
 • 3D zobrazení (rotace, přiblížení, posunutí) nezávisle na velikosti programu nebo složitosti součásti nebo programu
 • Sondování

Už žádný externí postprocesor

 • Integrovaný CNC procesor, který nativně počítá s CNC programem na základě logiky stroje a CNC kontroléru
 • Optimální propojení mezi sekvencemi obrábění, nakloněnými rovinami, polárním režimem, prostorovou korekcí...
 • Odpadají obvyklé náklady na vývoj a nastavení postprocesorů
 • Uživatelsky přívětivé prostředí pro přizpůsobení formátu výstupu (například formát záhlaví programu)

Rozměrová analýza

 • Rozměrová analýza součásti (tloušťka, souřadnice bodů, zakřivení, vrtání, vnitřní průměr, seznam bodů, atd.)
 • Rychlé a přesné porovnání mezi obráběným dílem a původním modelem CAD
 • Dynamický 3D průřez a exportovaný 2D průřez

Analýza a optimalizace řezných podmínek

 • Analýza řezných parametrů pro každý řez v bloku
 • Generování výstražných protokolů na základě uživatelem definovaných kritérií (např.: maximální hloubka řezu, atd.)
 • Optimalizace pohybu nájezdu a odjezdu do odjezdové roviny (redukce obrábění vzduchu)
 • Optimalizace řezných parametrů podle dvojice nástroj-materiál
 • Zobrazení dráhy nástroje dle rychlosti posuvu
 • Grafické srovnání mezi počátečním programem a optimalizovaným programem
 • Přepis G-kódu programu na základě posuvů a otáček vřetena, které se mají použít během obrábění