NCSIMUL 4CAM Možnosti

"Hybridní" Programování

 • Generujte program CNC z různorodých vstupních dat: CAM v neutrálním formátu (data APT/CL), G-kódu (Fanuc, Siemens, Heidenhain, and Num) nebo nativní 3D soubory CAD
 • Jedinečná flexibilita programování díky kombinaci vstupních zdrojů
 • Úpravy nebo vylepšení recyklovaných programů opětovným použitím existujících souborů APT nebo G-kódu a optimalizace výrobního procesu pomocí jednoduché akce kopírování/vložení
 • Částečné nebo úplné nahrazení drah nástrojů z importovaných souborů APT nebo G-kódu novými dráhami nástrojů vypočítanými NCSIMUL 4CAM

Bezchybné programování v nativním CNC kódu

 • Velká písmena úprav G-kódu (např.Osvědčeného stroje ...) přímo do NCSIMUL 4CAM
 • Jeden soubor sleduje historii obrábění součásti, včetně použitých zdrojů a kroků obrábění
 • Sledovatelnost jednotlivých změn a vydání

Už žádný externí postprocesor

 • Integrovaný CNC procesor, který nativně počítá s CNC programem na základě logiky stroje a CNC kontroléru
 • Optimální propojení mezi sekvencemi obrábění, nakloněnými rovinami, polárním režimem, prostorovou korekcí...
 • Odečtěte si obvyklé náklady na vývoj a nastavení postprocesorů
 • Uživatelsky přívětivé přizpůsobení výstupního formátu (například formát záhlaví programu)

Přeprogramování jedním kliknutím

 • Změňte cílový CNC stroj jediným kliknutím a automaticky vygenerujte nový program
 • Vezměte v úvahu kinematiku, formát řídícího systému CNC stroje a souřadné systémy
 • Upravte konfiguraci zásobníku nástrojů a řezné podmínky tak, aby byly vhodné pro nový stroj
 • Automatický optimální přepočet spojení mezi sekvencemi obrábění (např. Nejkratší vzdálenost, zabránění kolizím různými prvky, nástroji a osami stroje)
 • Zajistěte úplnou flexibilitu výrobních nástrojů

Dynamická správa zbytkového materiálu

 • Pokročilý komfort programování, kdykoli si můžete prohlédnout stav obrobeného hrubého polotovaru
 • Vyhodnocení zbývající pracovní oblasti pro opracování finální součásti, včetně úplného 5osého obrábění
 • Úspora zbytkového materiálu pro rychlou vizualizaci operátorem CNC
 • Export formátu STEP pro čtení softwarem CAM