Release Videos Thumbnail
NC Digital Twin NCSIMUL 2022
NC Digital Twin NCSIMUL 2022
NC Digital Twin NCSIMUL 2022

NCSIMUL 2022.0

Zlepšete zajištění kvality a sledovatelnosti CNC programů

Připojení obrábění ke Cloudu

Nejnovější verze NCSIMUL zahrnuje přímý přístup k MachiningCloud, řešení Průmysl 4.0, které poskytuje znalostní databázi výrobců obráběcích nástrojů a schopnost vyhledávat součásti nástrojů a vytvářet sestavy během několika minut. Tyto sestavy nástrojů jsou bezpečně uloženy v MachiningCloud pro konzultace a budoucí použití. Lze je také exportovat do CAM nebo simulačního softwaru. Importovaná data se zobrazí v editoru knihovny nástrojů, který umožňuje provést určité úpravy před validací (například: číslo nástroje, hodnota měřidla, název reference atd.).

Mezi hlavní výhody MachiningCloud patří:

 • Zkrácení doby přípravy nástroje
 • Aktuální data nástrojů dodaná výrobcem pro každou simulaci
 • Bezpečná detekce kolizí s nástroji
 • Import kompletních seznamů nástrojů jedním kliknutím

Vylepšené reporty

Modul hlášení NCDOC je rozšířen o funkce, které umožňují sledovat kontroly provedené v programu před jeho odesláním na dílnu. Tyto nové funkce zlepšují společnosti kvalitu pomocí lepší sledovatelnosti. Všechny akce, výpočty a analýzy monitorované během relace jsou zobrazeny v informačních oknech produktu a v dokumentaci ve formě kontrolního seznamu. Dokumentace generovaná modulem je nyní vložena do projektu NCSIMUL, takže ji může operátor zobrazit na dílně v NCSIMUL Player.

Klíčové benefity:

 • Návaznost ověřování a analýz prováděných v programu
 • V projektu NCSIMUL je vždy zahrnuta aktuální dokumentace
 • Documentace je k dispozici ke konzultaci na dílně v NCSIMUL Player
 • Jeden soubor obsahující přehrávač a pokyny

Specifické licencování pro stroj

Specifické licencování pro frézku 3 + 2, 5osý obráběcí stroj a soustružnicko frézovací centrum umožňuje použití rozhraní NCSIMUL a Hexagon CAM pro jeden stroj. Licence lze zakoupit prostřednictvím předplatného.

Klíčové benefity:

 • Škálovatelná nabídka CNC strojů
 • Rozhraní stroje, software a Hexagon převodníky jsou k dispozici v jednom balíčku
 • Větší flexibilita díky modelu předplatného

Vylepšení simulace

Během simulace je nyní možné zobrazit chladící kapaliny aktivované programem. Všechny typy chladící kapaliny lze animovat včetně více venkovních trysek, středem, mytí kabiny, ofukování atd. Definice vlastností trysek (poloha, orientace, délka paprsku, barva) se provádí v editoru kinematiky, zatímco animace je volbou parametrů simulace.

Klíčové benefity:

Správa simulace je vylepšena generováním zpráv pro uživatele když:

 • Simulace byla před koncem přerušena
 • Když jsou střední hruby aktuální, není co simulovat
 • Simulace je pozastavena, řádek v záznamníku alarmů umožňuje uživateli se přemístit do programu před pokračováním simulace

Rozhraní (Interfaces)

Nové rozhraní ESPRIT TNG pro frézování a soustružení umožňuje uživatelům odesílat data, jako jsou 3D prvky, nástroje, program a nulové body do NCSIMUL pomocí několika kliknutí. Uživatel může zahájit simulaci bez provedení jakýchkoli změn v projektu.